Nieuws
van
augustus

Nieuws

Vergunning

We brengen graag goed nieuws. Dus of je dit nu leest liggend op een strand, zittend in een kampeerstoel of gewoon thuis voor de Tv en de Tour de France, geniet ervan. Want we hebben goed nieuws over vleermuizen, goed nieuws over de planning, goed nieuws over de vergunning en goed nieuws over de sloop. Goed nieuws van Augustus dus.

Vleermuizen

Het onderzoek naar de vleermuizen is afgerond. Er zijn verblijfplaatsen geconstateerd en daar zijn inmiddels voorzorgsmaatregelen voor getroffen. Vleermuizen blij, wij ook blij. Want hierdoor kunnen we, in opdracht van Stichting Carmel (school), overgaan tot de sloop van het oude Augustinianum als voorbereiding op de bouw van de woningen.

Sloop schoolgebouw

We gaan in september starten met genoemde sloop van het oude schoolgebouw. Na de bouwvak lichten we de omwonenden in over de praktische zaken rondom de werkzaamheden. Uiteraard. Kom gerust eens kijken naar de sloop. Zolang je maar op veilige afstand blijft buiten de bouwplaats.

Vergunning

Deze maand hebben we een mijlpaal bereikt voor Augustus; de omgevingsvergunning voor de bouw van de 65 woningen is ingediend samen met het bestemmingsplan. Na de vakantieperiode wordt het  ter inzage gelegd. Een belangrijke periode want de start van de verkoop is afhankelijk van wel of geen zienswijzen op die plannen. Dus hopelijk binnenkort nog meer goed nieuws voor Augustus.