Nieuws
van
augustus

Nieuws

Augustus begint in februari

Augustus begint in februari

Zoals het er nu naar uitziet starten we met de verkoop van de huizen in februari van het komend jaar. Het ontwerp bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ligt bij de gemeente ter inzage. Als er zich geen onvoorziene zaken voor doen houden wij rekening met een officiële start verkoop op zondag 3 februari a.s. Natuurlijk laten we het meteen weten als daar iets in verandert. Tot die tijd is het wellicht wijs deze dag in potlood in je nieuwe agenda te zetten.

Augustus kijken tijdens de kerst

De website van het plan Augustus wordt de komende dagen aangepast en uitgebreid. Je mag een interactieve situatietekening met informatie per woning verwachten maar ook prijs indicaties en impressies van de verschillende woningtypen die we gaan bouwen. Je kunt dan ook je eigen interesse alvast aangeven en opslaan. Een mooie blik vooruit op de dagen dat je meestal toch al terugblikt en vooruit kijkt.

Augustus actueel

Je kunt er op rekenen dat we je langs deze weg op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast plaatsen we regelmatig berichten op Facebook. Kortom, het is eigenlijk altijd Augustus.