Nieuws
van
augustus

Nieuws

Fauna in Augustus

Het gebied en de woningen wordt zoveel als mogelijk geschikt maakt voor fauna. Meer dan het gebruikelijke, zeker voor een stedelijke buurt. Dat betekent niet alleen dat de vleermuizen die er al waren, gehuisvest kunnen blijven. Ook de huismus en de gierzwaluw kunnen zich nestelen. Die zitten er nu overigens nog niet. De natuur is een nadrukkelijk onderdeel van de ontwikkeling en niet alleen een compensatie voor wat er weggehaald is.

Er komen ook diverse nestkastjes in de wijk, vaak tegen de nok op de kopgevels van woningen. Dit is voor de gierzwaluwen en vleermuizen. Op bepaalde achtergevels komen voorzieningen voor de huismus onder de dakpannen. Er is een ecoloog bij dit proces betrokken.

De kastjes zijn veelal onzichtbaar opgenomen in de gevel.